Beth yw rhagnodi cymdeithasol?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyn y ddadl yn y cyfarfod llawn ar ragnodi cymdeithasol a drefnwyd ar gyfer dydd Mawrth 23 Mai 2017, mae’r erthygl hon yn rhoi crynodeb o’r hyn yw ‘rhagnodi cymdeithasol’, y sylfaen dystiolaeth bresennol ar gyfer y dull hwn, a sut mae rhagnodi cymdeithasol yn cael ei ddatblygu yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen