Gofal iechyd trawsffiniol – cleifion o dramor

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi yn ddiweddar y bydd yn ofynnol i ysbytai’r GIG yn Lloegr i godi tâl ar gleifion o dramor o flaen llaw ar gyfer gofal wedi’i gynllunio, nad yw’n ofal brys, oni bai eu bod yn gymwys i gael triniaeth am ddim.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiadau newydd: Gofal iechyd trawsffiniol

03 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae llawer o bobl yn teithio rhwng Cymru a Lloegr, gan gynnwys ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd, am fod y ffin rhwng y ddwy wlad yn hir ac yn hawdd ei chroesi. Oherwydd y gwahaniaeth cynyddol rhwng polisïau a systemau iechyd Cymru a Lloegr, gall cleifion sy’n byw ar un ochr o’r ffin ond sy’n defnyddio cyfleusterau gofal iechyd ar yr ochr arall fod yn ansicr ynglŷn â’r hyn y dylent ei ddisgwyl. Nod y papur hwn yw egluro’r trefniadau ar gyfer gofal iechyd trawsffiniol yng Nghymru a Lloegr, o ran y gwasanaethau sydd ar gael i gleifion a’r trefniadau comisiynu rhwng y GIG yng Nghymru a’r GIG yn Lloegr.

Gofal iechyd trawsffiniol (PDF, 783KB)

Clawr ar gyfer y papur briffio ar Gofal iechyd trawsffiniol