Addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl – sicrwydd cyfreithiol neu realiti ymarferol?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

O dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, mae’n ofynnol i gwmnïau cyhoeddus a phreifat wneud addasiadau rhesymol i sicrhau y gall pobl anabl ddefnyddio eu gwasanaethau.

Parhau i Ddarllen