Diweddariad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Cyhoeddwyd blog gennym ddiwethaf cyn y ddadl yn y cyfarfod Llawn ar Gyfnod 1 y Bil (egwyddorion cyffredinol) ym mis Mehefin 2017.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Ngham 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd trafodion Cyfnod 3 er mwyn ystyried gwelliannau i Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (PDF, 60KB) yn cael ei gynnal yn y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mawrth, 11 Gorffennaf 2017.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Bil Cymwysterau Cymru – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

22 Mai 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i Fil Cymwysterau Cymru (‘y Bil’ o hyn allan) yn ystod trafodion Cyfnod 2. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer trosglwyddo’r cyfrifoldeb o reoleiddio cymwysterau yng Nghymru o Lywodraeth Cymru i gorff annibynnol newydd, ‘Cymwysterau Cymru’.

Bil Cymwysterau Cymru – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 249KB)

Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Bil Cymwysterau Cymru: Crynodeb o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyhoeddiad Newydd: Bil Addysg (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

12 Chwefror 2014

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i Fil Addysg (Cymru) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Bil Addysg (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

blog-cy