Cyhoeddiad Newydd: Coetiroedd yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn crynhoi ffeithiau a gwybodaeth allweddol am goetiroedd yng Nghymru. Mae’n amlinellu maint y coetiroedd a pherchnogaeth coetiroedd yng Nghymru, a chyfraddau plannu ac ailstocio. Mae hefyd yn disgrifio cyfraniad economaidd y sector coedwigaeth, pwysigrwydd coetiroedd ar gyfer yr amgylchedd yng Nghymru, safonau ar gyfer rheoli coedwigoedd, a’r clefydau coed sy’n effeithio ar goetiroedd yng Nghymru ar hyn o bryd.

Parhau i Ddarllen