Erthyglau ar Gyfarfodydd Llawn y Dyfodol

Diweddarwyd: 23 Mehefin 2017

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol. (Os yw’r erthyglau eisoes wedi’u cyhoeddi, mae’r lincs iddynt i’w gweld isod, er gwybodaeth.)

Mae erthyglau sy’n ymwneud â dadleuon blaenorol i’w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn ar y blog. (Mae hyn yn gywir o fis Mai 2016 ymlaen.)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.