Bathodynnau Glas: Sut a pham mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu’r cynllun hwn?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyma’r drydedd erthygl mewn cyfres o flogiau yn trafod y cynllun Bathodynnau Glas. Roedd y blog ddydd Mawrth yn esbonio’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd ac asesu, a blog ddoe yn disgrifio’r broses o wneud cais ac apelio.

Parhau i Ddarllen

Bathodynnau Glas: Sut i wneud cais a sut i apelio?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyma’r ail erthygl mewn cyfres o flogiau yn trafod cynllun y Bathodynnau Glas. Roedd y blog ddoe yn esbonio’r meini prawf o ran asesu a chymhwysedd ar gyfer derbyn Bathodyn Glas.

Parhau i Ddarllen

Bathodynnau Glas: Beth yw’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd ac asesu?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyma’r erthygl gyntaf mewn cyfres o flogiau yn trafod y cynllun Bathodynnau Glas, gan ystyried ei feini prawf ar gyfer cymhwysedd ac asesu maes o law, ynghyd â’r broses ar gyfer gwneud cais ac apelio, a sut mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu’r cynllun.

Parhau i Ddarllen

Diwygio trwyddedau tacsis: Pa newidiadau sydd ar y ffordd?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y setliad datganoli presennol, cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth yw trwyddedu cerbydau, gweithredwyr a gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat, gan ydynt wedi’u datganoli.

Parhau i Ddarllen

Sut y dylai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru weithio?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 15 Mawrth, bydd y Cynulliad yn cynnal dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC)  Cafodd y Pwyllgor fod llawer i gytuno ag ef wrth graffu ar gynigion Llywodraeth Cymru, ond gwnaeth y Pwyllgor 10 argymhelliad i helpu i sicrhau bod anghenion seilwaith Cymru yn cael eu diwallu yn awr ac yn y dyfodol.

Parhau i Ddallen