Bathodynnau Glas: Sut a pham mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu’r cynllun hwn?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyma’r drydedd erthygl mewn cyfres o flogiau yn trafod y cynllun Bathodynnau Glas. Roedd y blog ddydd Mawrth yn esbonio’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd ac asesu, a blog ddoe yn disgrifio’r broses o wneud cais ac apelio.

Parhau i Ddarllen

Bathodynnau Glas: Sut i wneud cais a sut i apelio?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyma’r ail erthygl mewn cyfres o flogiau yn trafod cynllun y Bathodynnau Glas. Roedd y blog ddoe yn esbonio’r meini prawf o ran asesu a chymhwysedd ar gyfer derbyn Bathodyn Glas.

Parhau i Ddarllen

Bathodynnau Glas: Beth yw’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd ac asesu?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyma’r erthygl gyntaf mewn cyfres o flogiau yn trafod y cynllun Bathodynnau Glas, gan ystyried ei feini prawf ar gyfer cymhwysedd ac asesu maes o law, ynghyd â’r broses ar gyfer gwneud cais ac apelio, a sut mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu’r cynllun.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Talu am ofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru. Dadl a Diwygio

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn amlinellu rhywfaint o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud i ymchwilio i’r opsiynau ar gyfer diwygio trefniadau codi tâl am ofal cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn nodi gwaith Llywodraeth Cymru o ran materion codi tâl, gan gynnwys y diwygiadau y mae wedi’u cyflwyno ers datganoli.

Parhau i Ddarllen