Cyhoeddiadau newydd: Canllawiau ynghylch cyllid myfyrwyr ar gyfer etholwyr 2016/17

31 Mai 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r canllawiau hyn yn diweddaru canllawiau tebyg a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Gwasanaeth Ymchwil.

Maent yn cynnwys manylion y cymorth statudol sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf ac maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ffynonellau eraill o gyllid i fyfyrwyr.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg