Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol ar gyfer 2016-17

09 Rhagfyr 2015

Erthygl gan Christian Tipples a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffeithlun sy’n dangos setliad dros dro Llywodraeth Leol yng Nghymru ar gyfer 2016-17.

Ffeithlun sy’n dangos setliad dros dro Llywodraeth Leol yng Nghymru ar gyfer 2016-17

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg